MODERN
SANAT

Yakından bakın

Barut Acanthus & Cennet, sanata ve sanatçıya verdiği değeri, otelin farklı köşelerinde misafirlerine sunduğu çok önemli 2 koleksiyon ile ortaya koymaktadır. İnce zevklere hitap eden, izlerken sizleri düşündüren bu eserler otelimizde sizleri beklemektedir. Çağdaş sanat eserlerinin 2 farklı yorumu; Pınar Du Pre’nin “Snapshot” koleksiyonundan 2 tablo ve Prof. Dr. Saim Tekcan’ın Barut Acanthus & Cennet için tasarladığı “Atlar” koleksiyonu otelimizde siz değerli misafirlerimizle buluşmaktadır.

TARİHİ
KATREMİSLER

Doğu Roma İmparatorluğu’nun sefahat kenti olan Antakya, Fenike ve Roma cam sanatının en seçkin örneklerinin görüldüğü bir merkezdir. Cam sanatını 18 ve 19. yüzyıllarda geçmişte olduğu gibi gezici ve yerleşik cam ocaklarında Doğu Akdeniz coğrafyasında üretilmiş örneklerini görüyoruz. Bunlar arasında en önemlileri Adından da anlaşılacağı gibi katr (4) mis (kadın) yani 4 kadın olduğu düşünülmektedir. Boyun kısımlarındaki  gerdanlıklar evli kadınları temsil eder. Bazı halk bilim çalışmalarındaki manilerden anlaşılıyor ki;kız evlendiğinde yaşına göre boyutlarda Katremis yaptırılır ve idol olarak eve konulur. 2. kadın gerdanlıksız olan bekar kadındır. 3. kadın anne geniş şişman ve eteklidir. 4. kadın kısa basık ve yaşlı büyükanneyi temsil eder.

Burada kullanılan kadın formu Anadolu’da binlerce yıl seramikte kullanılan ana tanrıça kadın idolüdür. Diğer resimdekiler ise masculen formlar  ise erkekleri temsil eder. Erkek formlara bölgede MARTABAN adı verilmiştir…

En küçükten büyüğe boyunlarının inceliğine ve kalınlığına göre erkek evlat, evli erkek, çocuklu baba erkek ve dede sakalları aşağıya sarkmış şekilde formlar bulunmuştur. Bu camlar bir sülaleyi simgelerler ve bölgede yaptığımız etnik çalışmalarda anlaşılmıştır ki  üzerilerine maniler yazılmış türkülerde yer bulmuş ve halk edebiyatında yer edinmiştir.

DOĞA
VE
DEKOR